Varya Perimeter

Popis systému Varya Perimeter

Systém Varya Perimeter umožňuje střežení plotu pomocí bezdrátových akceleračních RFID detektorů, které jsou připevněny na konstrukci plotu. Varya Perimeter je vhodný pro všechny typy standardních oplocení a bran. Detektory mezi sebou rádiově (868 MHz) komunikují s pravidelnou periodou 3 sekundy na principu postupné bezdrátové retranslace. RFID detektory FLA pomocí 3-osého akceleračního senzoru detekují veškeré otřesy plotu a dynamické změny, které jsou vyvolány narušitelem při přelézání nebo prostřihávání. Předností systému je schopnost detekce odinstalování detektorů, naklonění plotu, prostřihávání plotu. Instalace systému je velice snadná a rychlá, systém není náročný na údržbu při dodržení pravidelných revizí. Baterie v detektorech jsou měnitelné a jejich kapacita je až 8 let, přičemž provozní předpokládaná životnost detektorů je delší oproti detekčnímu kabelu "konvenčních systémů". Varya Perimeter umožňuje komunikaci se všemi typy EZS ústředen a s mnoha nejpoužívanějšími typy otočných PTZ kamer. Otočné kamery systém on-line přesně navádí na místo narušení. Výstupy systému Varya lze integrovat do nadstavbových dohledových systémů, např.  pomocí SNMP-2 protokolu.

obr. 1 - Princip funkce systému a detekce pachatele

Detektory automaticky měří mechanickou kvalitu plotu. Díky tomuto měření lze provést SW kalibraci poškozeného místa plotu. Díky této inteligenci systému je zajištěna vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům (vítr, déšťš, krupobití, apod.). Dvakrát denně dochází ke kontrole funkčnosti všech RFID detektorů.

Umístění detektorů FLA na různých typech plotu

obr. 2 - Umístění detektorů FLA na plot typu A obr. 3 - Umístění detektorů FLA na plot typu B

obr. 4 - Umístění detektorů FLA na plot typu C

obr. 5 - Umístění detektorů FLG na bránu

Všechny detektory mají své jednoznačné ID číslo. Díky tomu lze naprosto přesně lokalizovat narušení perimetru. Instalace detektorů se provádí pomocí dvou vratových šroubů. Detektory jsou na plotě z vnitřní strany střeženého objektu. Jejich speciální design neumožňuje přístup k montážním maticím. Přesto všechno, že detektor umí detekovat deinstalaci (i v nestřeženém režimu), lze pro instalaci doobjednat bezpečnostní matice se speciálním klíčem.

Nahoru