Varya Perimeter

Architektura systému

Základem systému Varya Perimeter je centrální jednotka FLU, alespoň jedna monitorovací jednotka FLM a detektory FLA, popřípadě FLG.

obr. 6 - Architektura systému Varya Perimeter v uzavřeném perimetru

Systém může být uzavřený (viz. obr. 7) nebo neuzavřený (viz. obr. 8), což určuje počet potřebných FLM jednotek. Monitorovací jednotka FLM komunikuje s dvěma prvními a posledními detektory FLA a je kabelově propojena s centrální jednotkou FLU prostřednictvím sběrnice RS485 nebo sítě LAN. Pokud nestačí logické výstupy na centrální jednotce, lze použít rozšiřující expandéry FLE nebo FLQ, umožňující propojení s EZS systémy prostřednictvím logických vstupů a výstupů. Ústředna EZS posílá perimetrickému systému informace, které oblasti mají být střeženy/nestřeženy, a naopak perimetrický systém posílá do EZS informaci, ve kterých oblastech došlo k narušení perimetru, k sabotáži, poruchám, atd. Celý systém se konfiguruje prostřednictvím software Varya Perimeter a umožňuje pomocí sítě Internet dálkový dohled a monitoring. Maximální počet detektorů v systému je 600 ks.

obr. 7 - Dispozice - uzavřený perimetr

obr. 8 - Dispozice neuzavřený perimetr

obr. 9 - Dispozice rozdělení RF kanálů ve velmi rozsáhlých perimetrech II

Nahoru