Varya Perimeter

Architektura systému

Základem systému Varya Perimeter je centrální jednotka FLU, alespoň jedna monitorovací jednotka FLM a detektory FLA, popřípadě FLG.

09 - architektura systému

Systém může být uzavřený (viz obr. 6) nebo neuzavřený (viz obr. 7), což určuje počet potřebných FLM jednotek. Monitorovací jednotka FLM komunikuje s dvěma prvními a posledními detektory FLA a je kabelově propojena s centrální jednotkou FLU prostřednictvím sběrnice RS485 nebo sítě LAN. Pokud nestačí logické výstupy na centrální jednotce, lze použít rozšiřující expandéry FLE nebo FLQ, umožňující propojení s EZS systémy prostřednictvím logických vstupů a výstupů. Ústředna EZS posílá perimetrickému systému informace, které oblasti mají být střeženy/nestřeženy, a naopak perimetrický systém posílá do EZS informaci, ve kterých oblastech došlo k narušení perimetru, k sabotáži, poruchám, atd. Celý systém se konfiguruje prostřednictvím software Varya Perimeter a umožňuje pomocí sítě Internet dálkový dohled a monitoring.  Max počet detektorů v systému je 600 ks.

06 - dispozice uzavřený perimetr

07 - dispozice neuzavřený perimetr

obr. 8 - Dispozice rozdělení RF kanálů ve velmi rozsáhlých perimetrech II.

Nahoru