Varya Perimeter

Detektor FLA

Detektor FLA-07 je určen pro perimetrickou ochranu a je vhodný pro jakékoliv standardní typy plotu (pletiva). Detektor umí detekovat přelézání nebo prostřihávání plotu, naklonění plotu a klimatické vlivy (vítr, krupobití atd.). Tento detektor lze použít také pro střežení objektů v režimu “předmětová ochrana”. Do tohoto režimu se musí detektor přepnout pomocí přijímače FLR.

Detektor FLA-07

Základní vlastnosti FLA-07

Odlišnosti od detektoru FLA-06:

Konstrukční rozměry

obr. 3a - konstrukční rozměry detektoru FLA-07

obr. 3b - Zadní strana detektoru FLA-07 s montážním dílem T30

Varianty výrobku FLA-07

typ provedení detektoru omezení poznámka
FLA-07 standardní provedení   working radio band: 868 MHz (pásmo pro Evropu)
FLA-07k standardní provedení   working radio band: 920 MHz (pásmo pro Jižní Koreu, USA)
FLA-07io logický binární vstup   Délka kabelu: 2 m. Délku kabelu lze v objednávce upřesnit. Max. 10 m.(4)
  Double balance vstup    
  log. výstup typu "otevřený kolektor"(5) max. 200 mA / 20 V Uc max = 20 V (max. spínané napětí)
FLA-07ip logický binární vstup   Délka kabelu: 2 m. Délku kabelu lze v objednávce upřesnit. Max. 10 m.(4)
  Double balance vstup    
  log. výstup typu "+Ucc"(5) max. 200 mA / 3.6 V Povolená zátěž: pouze odporová, nikoli indukční!
FLA-07s SMA konektor(3) pro externí anténu   Detektor nemá klasifikaci zabezpečení 4-vysoké riziko!
FLA-07b pro předmětovou ochranu - obrazy pouze Anarya IP41, material: PVC, rozměry: 74x(55+15)x12 mm, RF kanál=23
FLA-07c pro předmětovou ochranu pouze Anarya IP66, material: ASA/TPE, rozměry: 55x46x17 mm, RF kanál=23

Variantní provedení výrobku FLA-07

Variantní provedení výrobku FLA-07

Využití double balance vstupu detektoru FLA-07io

obr. 3f

Battery-pack FLA-07

Elektronika detektoru je zalita speciální hmotou, aby odolávala klimatickým vlivům. Dvě speciální baterie ER18505H jsou vyměnitelné po otevření plastového zadního víka detektoru. Battery pack je připájen k detektoru pomocí dvou vodičů. Při výměně battery packu je bezpodmíněčně nutné postupovat podle postupu uvedeném v dokumentu “FLA-07_postup výměny batteryPacku_CZ.pdf”, který je k dispozici na stránce https://www.ronyo.eu/cs/technologies/varya-perimeter/download/ v sekci Manuály.

obr. 7f - Battery pack detektoru FLA-07

Montážní díly pro detektory FLA-07

obr. 4b

obr. 4c

Montážní díly pro detektory FLA

USB RFID přijímač FLR pro měření a konfiguraci RFID detektorů

obr. 18 - RFID přijímač FLR-03

Přijímač FLR je povinnou výbavou každého proškoleného instalačního technika. Slouží pro měření a diagnostiku systému, k měření rádiových signálů RSSI, ke změně ID detektoru a jiných parametrů. Detaily jsou popsány v konfiguračním manuálu Varya Perimeter. Nedílnou součástí FLR je software Perimon. 

Způsob instalace detektorů na zeď pro účely retranslace signálů

Detektory umístěné na zdi slouží pouze pro retranslaci signálu v perimetru. Jsou nastaveny tak, že nevyhlašují alarm při otřesech (za větru apod.), ale je u nich pouze nastavena detekce sabotáže FLA pro detekci odmontování těchto detektorů pachatelem ze zdi. Konzoly zajišťují potřebný odstup detektoru od zdi cca 20 cm. Konzoly pro FLA-06 lze doobjednat, viz ceník Ronyo.

obr. 6a - konzole FLA-07obr. 6b - konzole FLA-07

Detektor FLG

Detektor FLG-07 je určen pro perimetrickou ochranu brány (dveří). Detektor tvoří pár modulů FLG-07 v kombinaci s magnetem MAG-M1 nebo M2 (magnet M3 se dodává na vyžádání). Otřesový senzor detektoru pracuje naprosto stejně jako u detektoru FLA-07. Má navíc integrovaný snímač, který měří magnetickou intenzitu párového magnetu. Detektor FLG-07 umožňuje detekci otevření brány i v případě, že pachatel bránu otevře velmi opatrně, bez otřesu. Tento detektor lze použít také pro střežení objektů v režimu “předmětová ochrana”.

Detektor FLG

Základní vlastnosti FLG-07

Odlišnosti od detektoru FLG-06:

Variantní provedení výrobku FLG-07

obr. 2a - FLG-07, 868 MHz

obr. 2d - zadní strana bez krycího dílu

Ukázka instalace detektoru FLG-07 na bráně

Detektor FLG-07 měří vzdálenost referenčního magnetu v komplementárním dílu MAG-M1 s přesností na centimetry. Na základě tohoto měření umí detekovat přesně stanovenou mez, kdy jsou vrata ve stavu “otevřeno” a kdy ve stavu “zavřeno”. V případě, kdy se k detektoru přiblíží jiný duplicitní magnet, vyhlásí detektor magnetickou sabotáž. Detektor FLG-07 instalujeme na pohyblivou část brány, aby detektor zároveň uměl detekovat na vratech otřesy a náklon, při přelézání brány pachatelem.

Pracovní rozteče a typy magnetů

Detektor FLG-07 instalujeme vždy na pohyblivou část brány, aby detektor zároveň uměl detekovat na vratech otřesy a náklon, při přelézání brány pachatelem.

obr. 5 - Pracovní rozteče detektoru FLG s magnetem MAG-M1

obr. 6 - Pracovní rozteče detektoru FLG s magnetem MAG-M2

Nahoru