Varya Perimeter

Dispozice automatického řízení analogových PTZ kamer

Systém Varya Perimeter při narušení perimetru zcela automaticky navádí přímým řízením PTZ kamery na místo incidentu. Využívá k tomu tzv. prepozic, přičemž každá prepozice příslušné kamery je logicky svázána s konkrétním detektorem (ev. množinou detektorů FLA). Varya Perimeter umí řídit najednou několik PTZ kamer. V případě, že narušitel přelézá plot pouze v jednom místě, natočí se všechny PTZ kamery na místo incidentu. V případě, že narušitelé přelézají plot např. na dvou místech, otočí se jedna PTZ kamera na jedno a druhá kamera na druhé místo incidentu, aby nedošlo ke ztrátě informací.

obr. 10 - Dispozice systému Varya Perimeter - PTZ kamery

Architektura automatického řízení PTZ kamer

Systém Varya Perimeter umí přímo z jednotky FLU řídit všechny analogové PTZ kamery s protokolem ovládání Pelco-D nebo implementované IP kamery. Po dohodě s výrobcem  lze implementovat do systému Varya Perimeter také jiné typy IP kamer.

obr. 11a - Architektura systému IP - PTZ kamer

obr. 11b - Architektura systému IP - PTZ kamer

Podporované IP kamery PTZ

Nahoru