Merya RTLS - RFID

Dohlížecí software Merya RTLS

Software systému Merya RTLS je uživatelsky přehledný a zobrazuje všechny potřebné uživatelské informace jak o provozu, tak i o technickém stavu všech prvků.

obr. 16 - Uživatelská část - operační obrazovka on-line

obr. 17 - Uživatelská část - operační obrazovka historie

Nahoru