Merya RTLS - RFID

Architektura - varianta “A”

Detektory RLS jsou napájeny a komunikují po sběrnici RS485, která je zakončena v monitorovací jednotce FLM, která komunikuje s centrální jednotkou RLU. Max počet monitorovacích jednotek FLM  je 15. Tímto stavebnicovým konceptem lze vytvářet i velmi rozsáhlé systémy. Pro propojení detektorů RLS se používá kabel typu FTP. Systém Merya RTLS nevyžaduje v místě instalace žádný počítač ani software, všechny moduly pracují jako embedded (bez nutnosti počítače). Také tato skutečnost zaručuje velmi vysokou stabilitu a nezávislou funkčnost celého systému!

obr. - Architektura systému, varianta "A"

Architektura - varianta “B”

Detektory RLS jsou napájeny z lokálního zdroje 7-28 V. Detektory RLS komunikují rádiově s nejbližší monitorovací jednotkou FLM. Dosah rádiové komunikace mezi detektory RLS a monitorovací jednotkou FLM je dán typem antén (max 80-120 m).

obr. - Architektura systému, varianta "B"

Nahoru