Merya RTLS - RFID

Ruční dohledávání tagů pomocí chytrého telefonu

Aplikace MERYA RSSI (pro Android) slouží mimo jiné pro fyzické vyhledávání RFID tagu. Aplikace v chytrém telefonu umí přes modul FLR rádiově komunikovat např. pouze s jedním konkrétním tagem, jehož ID číslo uživatel do aplikace zadá. Na displeji zobrazuje sílu signálu a stav hledaného tagu (zda je hledaný tag i třeba v sebemenším pohybu). Nejkratší detekovaná vzdálenost mezi tagem a telefonem je cca 20 cm. Nejdelší detekovaná vzdálenost na přímou viditelnost  je cca 40 m. Hledající může v aplikaci přepnout hledaný tag (který je již na příjmu) do rychlejšího módu komunikace (každých 500 ms). Standardní majáčkování může mít delší periodu, např. 3 s.

obr. B - nastavení aplikace

obr. C - ukázka hledání tagu

obr. D - telefon s přijímačem FLR

Nahoru