Varya Perimeter

Układ automatycznego sterowania kamerami analogowymi PTZ

W przypadku naruszenia obwodu, system Varya Perimeter automatycznie kieruje kamery PTZ do miejsca incydentu poprzez bezpośrednie sterowanie. Wykorzystuje on tzw. presety, gdzie każdy preset danej kamery jest logicznie powiązany z konkretnym detektorem (lub zestawem detektorów FLA). Varya Perimeter może sterować kilkoma kamerami PTZ jednocześnie. W przypadku, gdy intruz wspina się na ogrodzenie tylko w jednym miejscu, wszystkie kamery PTZ są nagrywane w miejscu incydentu. Jeśli intruzi wspinają się przez ogrodzenie np. w dwóch miejscach, wówczas jedna kamera PTZ jest skierowana w jedno miejsce, a druga kamera PTZ w drugie miejsce zdarzenia, aby uniknąć utraty informacji.

Rys. 10 - Schemat systemu Varya Perimeter - kamery obrotowe

Architektura automatycznego sterowania kamerami obrotowymi

System Varya Perimeter może sterować wszystkimi analogowymi kamerami PTZ z protokołem Pelco-D lub zaimplementowanymi kamerami IP bezpośrednio z FLU. Po uzgodnieniu z producentem w systemie Varya Perimeter można zastosować również inne typy kamer IP.

Rys. 11a - Architektura systemu kamer IP - PTZ Rys. 11b - Architektura systemu kamer IP - PTZ

Obsługiwane kamery obrotowe IP

W górę